На десетата година от мониторинга Брюксел ослепя

На десетата година от мониторинга Брюксел ослепя

Вчерашните доклади за 2017 г., огласени два месеца предсрочно, за да не развалят образа на България като бъдещ председател на Съвета на ЕС, потвърждават тенденцията, забелязана в докладите за 2016 г., които бяха публикувани през януари. За румънците се знае, че са свършили доста работа, и от тях се очаква само да не направят обратен завой (какъвто лош навик имат), докато за България не се отчитат никакви конкретни резултати (присъди), а само добри намерения, заявени чрез законодателни промени и структурни реформи.

Колко от българите харесват Тодор Живков? (Ново изследване)

Колко от българите харесват Тодор Живков? (Ново изследване)

Общественото раздвоение на оценката за периода на следосвобожденска България ясно личи и на въпроса дали това са били добри или лоши години за България, като 31% смятат, че това са били добри години, докато 30% са на обратното мнение. Въпреки това 41% са на мнение, че в периода от Освобождението до 1944 г. България е вървяла във вярната посока. Впечатление прави обаче високият дял на хора, които не знаят или не могат да преценят (43%).

Леговище на мигранти! Ужасът, който остава след бегълците...

Леговище на мигранти! Ужасът, който остава след бегълците...

Стотици и може би хиляди пътници от мигранти са открити в мизерия и мъка. Районът се контролира от картела "Синалоа", който включва множество банди от трафиканти на хора и твърде много ченгета със съмнителен морал. Картелът се възползва от мигрантите и техните семейства и ги изнудва безнаказано.

Радвайте се и се веселете

Радвайте се и се веселете

Винаги съм изпитвал страх от правилните хора. От мислещите правилно, от постъпващите правилно. Те спазват правилата за движение, никога не пресичат на червено и не превишават ограничението на скоростта. Христос не ни остави правилник с точки и подточки. Христос ни остави Себе Си.